เริ่มต้นลงรู้จักกับตลาด Forex เป็นครั้งแรก เมื่อ 5 ปีที่แล้ว และได้มีโอกาศ ลงเรียนคลาส Basic Forex ที่ในไทยและสิงคโปร ก่อนที่จะเปลี่ยนมาทำงานสายการเงินเต็มตัว

เริ่มต้นลงรู้จักกับตลาด Forex เป็นครั้งแรก เมื่อ 5 ปีที่แล้ว และได้มีโอกาศ ลงเรียนคลาส Basic Forex ที่ในไทยและสิงคโปร ก่อนที่จะเปลี่ยนมาทำงานสายการเงินเต็มตัว

เริ่มต้นลงรู้จักกับตลาด Forex เป็นครั้งแรก เมื่อ 5 ปีที่แล้ว และได้มีโอกาศ ลงเรียนคลาส Basic Forex ที่ในไทยและสิงคโปร ก่อนที่จะเปลี่ยนมาทำงานสายการเงินเต็มตัว