Swap คืออะไร ?

ค่า Swap คือค่าผลต่างของอัตราดอกเบี้ย Overnight Interest ซึ่งจะได้รับหรือถูกเรียกเก็บทุกวัน ที่ทำการเทรด หรือ ถือออเดอร์อยู่นั่นเอง